Book Free 15-Minute Call
skip to Main Content
West Hampstead, North London: 020 8969 0247 Maidenhead, Berkshire: 01628 624544 [email protected]

I first saw Osteopath Robin Lansman for the assessment and treatment of my Vertigo. I was also suffering from discomfort in my heel and was going to seek help for this but neglected to do so. When the Vertigo started I decided to go to seek help.

Previously my sister had been to Robin Lansman for another health issue and benefited. Once assessed and a full case history had been taken he treated the neck and upper spine, which I benefited from with increased mobility of my neck, reduced tension and dizziness.  I think the greatest benefit began with the approach he took to heel pain.   Robin assessed my foot function and gait and prescribed a very specific type of lunge exercise as ‘a-way’ to addressing the issues he diagnosed.

As I applied the exercise during several days I felt is effect not only in the feet and legs but also more broadly in the shoulders, neck and even the scalp and ears.  What was interesting to me was that there appeared to be a strong connection between the positioning of my feet and how my neck felt.  There appeared to be in my view a strong connection between my apparent Vertigo symptoms and my feet, legs and overall posture.

It seems more effective to treat the body as a whole and I hope that the body will be healthier when this process of self-help and treatment is completed over several weeks.

Osteopat Robin Lansman’ı ilk olarak Vertigo rahatsızlığımın değerlendirilmesi ve tedavisi için gördüm. Daha önce topuğumda bir rahatsızlık hissediyordum, onun için gidecektim. Fakat ihmal ettim gitmedim. Vertigo başladığında yardım aramaya karar verdim.

Daha önce kız kardeşim başka bir sağlık sorunu için Robin Lansman’a gitmiş ve faydalanmıştı. Vaka öyküsünü dinledikten ve değerlendirdikten sonra boyun ve üst omurgayı tedavi etti. Tedavi sonucunda boynumun mobilitesinin artığını, gerginliğin ve baş dönmesinin azaldığını hissettim. Fakat, bence en büyük yarar topuk ağrısının tedavisiyle başladı. Robin yürüyüş ve duruşumu değerlendirdikten ve tanı koyduktan sonra tedavi için özel bir tipte “lunge” (hamle) egzersizi önerdi.

Egzersizi bir hafta kadar uyguladıktan sonra yalnızca ayak ve bacaklarda değil, omuzlarda, boyunda ve hatta baş ve kulaklarda bile bir etki yarattığını hissettim. Bence ilginç olan, ayaklarımın pozisyonu ile boynumu nasıl hissettiğim arasında güçlü bir bağlantı olduğunun ortaya çıkmasıydı. Görünür Vertigo semptomlarım ile ayaklarım, bacaklarım ve genel duruşum arasında güçlü bir bağlantı olduğunu hissettim.

Vücudu bir bütün olarak tedavi etmenin daha etkili olduğunu düşünüyorum. Bu tedavi ve evde yapılan egzersiz süreci birkaç hafta içinde tamamlandığında vücudumun daha sağlıklı olacağını umuyorum.

I had big back and neck problems, and I came home very shattered after every day working in front of my computer. I thought I just had to cope with that, because of the nature of getting older and office work!\n\nThen I learned about Check my posture, so I asked Robin Lansman my Osteopath, to make my posture assessment. I realised there are so many things I do wrong so “I ended up with six clear action points and all of them were quite straight forward to fix, once pointed out. Nothing which would need a big investment or a big change in my office!

It has been 3 weeks since the assessment was done. I really can see the improvement. I have much less back pain, much less neck pain and I still sometimes have the tendency to go back to the bad habits! It’s now different and I am trying to exactly what the Osteopath said.

I would say there is an 80% improvement so far!

I was recommended to come to Body Back-Up by my GP. The difference it has made in my life has been tremendous! I have had about six treatments now and whereas I could barely get in or out of the car or stand for any great length of time I now find that my life has changed and I have my fitness back. I have got my life back and my mobility is just so much better now that it was when I first came here to see Robin Lansman. I have got my life back and am able to do all the things I couldn’t do before and in fact have probably never been able to. Thank you!

I’m so pleased to have found Robin Lansman, Osteopath. Having had a disc removed from my neck 10 years ago, I’ve certainly made the rounds of health care professionals on two continents! I also considered myself reasonably on top of the idea of good ergonomics with regard to sitting properly at a desk working on a computer. Well, over the years my set-up has changed due to moving house, changing jobs, etc and I was back to making some basic mistakes with regard to my typing posture. From a photo of me sitting at my home office, Robin made a couple of suggestions, inexpensive to implement, that addressed a nagging problem in my upper back.

I’d recommend Robin Lansman and Check my posture!

Back To Top