Book Free 15-Minute Call
skip to Main Content
West Hampstead, North London: 020 8969 0247 Maidenhead, Berkshire: 01628 624544 [email protected]

I first saw Osteopath Robin Lansman for the assessment and treatment of my Vertigo. I was also suffering from discomfort in my heel and was going to seek help for this but neglected to do so. When the Vertigo started I decided to go to seek help.

Previously my sister had been to Robin Lansman for another health issue and benefited. Once assessed and a full case history had been taken he treated the neck and upper spine, which I benefited from with increased mobility of my neck, reduced tension and dizziness.  I think the greatest benefit began with the approach he took to heel pain.   Robin assessed my foot function and gait and prescribed a very specific type of lunge exercise as ‘a-way’ to addressing the issues he diagnosed.

As I applied the exercise during several days I felt is effect not only in the feet and legs but also more broadly in the shoulders, neck and even the scalp and ears.  What was interesting to me was that there appeared to be a strong connection between the positioning of my feet and how my neck felt.  There appeared to be in my view a strong connection between my apparent Vertigo symptoms and my feet, legs and overall posture.

It seems more effective to treat the body as a whole and I hope that the body will be healthier when this process of self-help and treatment is completed over several weeks.

Osteopat Robin Lansman’ı ilk olarak Vertigo rahatsızlığımın değerlendirilmesi ve tedavisi için gördüm. Daha önce topuğumda bir rahatsızlık hissediyordum, onun için gidecektim. Fakat ihmal ettim gitmedim. Vertigo başladığında yardım aramaya karar verdim.

Daha önce kız kardeşim başka bir sağlık sorunu için Robin Lansman’a gitmiş ve faydalanmıştı. Vaka öyküsünü dinledikten ve değerlendirdikten sonra boyun ve üst omurgayı tedavi etti. Tedavi sonucunda boynumun mobilitesinin artığını, gerginliğin ve baş dönmesinin azaldığını hissettim. Fakat, bence en büyük yarar topuk ağrısının tedavisiyle başladı. Robin yürüyüş ve duruşumu değerlendirdikten ve tanı koyduktan sonra tedavi için özel bir tipte “lunge” (hamle) egzersizi önerdi.

Egzersizi bir hafta kadar uyguladıktan sonra yalnızca ayak ve bacaklarda değil, omuzlarda, boyunda ve hatta baş ve kulaklarda bile bir etki yarattığını hissettim. Bence ilginç olan, ayaklarımın pozisyonu ile boynumu nasıl hissettiğim arasında güçlü bir bağlantı olduğunun ortaya çıkmasıydı. Görünür Vertigo semptomlarım ile ayaklarım, bacaklarım ve genel duruşum arasında güçlü bir bağlantı olduğunu hissettim.

Vücudu bir bütün olarak tedavi etmenin daha etkili olduğunu düşünüyorum. Bu tedavi ve evde yapılan egzersiz süreci birkaç hafta içinde tamamlandığında vücudumun daha sağlıklı olacağını umuyorum.

Back To Top